Ledninger

Ledningsoplysninger

Inden du graver i offentlige vejarealer, skal du søge oplysninger om placering af forsyningsledninger. Du søger gennem Ledningsejerregistret (LER).

Vand- og afløbsledninger er registreret på baggrund af digitalisering af ældre planer, opmåling i marken og de markerede brønde og ventiler på grundkort. Det betyder, at der kan være forskel i nøjagtigheden af de registrerede data. Har du brug for stor nøjagtighed – eller har du spørgsmål i øvrigt til ledningsoplysningerne – så kontakt os på ler@novafos.dk.

Oplysninger om private stikledninger og brønde på private arealer finder du i kommunernes byggesagsafdelinger, på Weblager eller i FilArkiv

Søg i Ledningsejerregistret

Vi sender dig automatisk ledningsoplysninger til din mail.