Iltningstrappe

Hårdt eller blødt vand

Vandets hårdhed bestemmes af, hvor meget calcium og magnesium vandet indeholder. Et stort indhold af calcium og magnesium giver hårdt vand. Et lille indhold giver blødt vand. Indholdet af calcium og magnesium omtales i dagligdagen som vandets kalkindhold.

Vandets hårdhed har bl.a. betydning for, hvor meget sæbe du skal bruge i din opvaske- og vaskemaskine. De fleste vaskemidler har en doseringsvejledning på emballagen, som du kan følge. Vær opmærksom på at flere vaske- og opvaskemaskiner skal indstilles efter vandets hårdhed.

Så simpel behandling som muligt

Novafos har 16 vandværker, hvor vi producerer drikkevand ud fra grundvand. Grundvandet pumper vi op fra kalkholdige jordlag, og vandet har derfor et naturligt indhold af kalk. På Novafos’ vandværker behandler vi grundvandet så simpelt som muligt, inden vi pumper det ud til forbrugerne. Det betyder bl.a., at vandets naturlige indhold af kalk ikke reduceres. 

Fordele og ulemper ved blødgøring

Vi er klar over, at kalkindholdet kan genere i dagligdagen. Det er muligt at blødgøre drikkevandet centralt på vandværkerne eller hos den enkelte forbruger. Men blødgøring af drikkevandet har både fordele og ulemper. Fordelene er f.eks. mindre slid på hvidevarer og færre kalkudfældninger. Ulemperne kan være dårligere tandsundhed samt introduktion af kemikalier i vandbehandlingen og ændret vandkemi i drikkevandet afhængig af blødgøringsmetode. Indholdet af kalk er moderat i det drikkevand, Novafos leverer. Hårdheden er mellem 14 og 24 ˚dH på Novafos’ vandværker, mod 20-30˚dH hos HOFOR, der er ved at introducere blødgøring, så hårdheden sænkes til 10-12 ˚dH.

Vi følger udviklingen

Blødgøring på vandværkerne er en relativ kompleks proces. Processen kræver nye anlæg samt brug af betydelige mængder kemikalier, som vil betyde en relativ stor stigning i omkostningerne til produktionen af drikkevandet. Novafos ønsker forsat så simpel vandbehandling som muligt. Vi vurderer, at der ikke opnås en tilstrækkelig effekt ved at reducere kalkindholdet i drikkevandet fra Novafos’ vandværker med de nuværende muligheder, set i forhold til de omkostninger, der er forbundet med blødgøringen. Vi vil forsat følge den teknologiske udvikling og de konkrete erfaringer fra andre forsyninger i forhold til blødgøring i drikkevandet.

Se vandets hårdhed i din kommune