Medarbejder i Novafos

En attraktiv arbejdsplads

I Novafos arbejder vi med store projekter, som omfatter vitale dele af vores infrastruktur og berører mange menneskers hverdag. Det forpligter i forhold til at skabe de bedste og mest bæredygtige løsninger med det mindst mulige klimaaftryk.

Den udvikling kan du være med til at sætte dit præg på hos os. Fagligheden er i top, og det er atmosfæren og stemningen bestemt også. Her på siden kan du læse om nogle af de fordele, der er med til at gøre os til en attraktiv arbejdsplads. 

Plads til et liv ved siden af arbejdet

Det er vigtigt for os, at du er glad for dit arbejde og har spændende og udviklende opgaver, men vi lægger også vægt på, at der er balance mellem dit arbejde og din fritid. Derfor har vi flekstid, og du kan arbejde hjemme to dage om ugen. Forældre har to omsorgsdage om året per barn, ind til barnet fylder syv år, og i forbindelse med barn syg har du ret til fri.  

Din udvikling er vigtig

Din udvikling og trivsel – både personligt og fagligt – er vigtig for os. Vi holder udviklingssamtaler hvert år, hvor vi taler om dine potentialer, kompetencer og ønsker til efteruddannelse.  Vi gennemfører trivselsmålinger med jævne mellemrum, og tilfredsheden blandt vores 300 medarbejdere er høj. 

Sundhed og trivsel

Alle medarbejdere har mulighed for at tegne en sundhedsforsikring. Den giver dig mulighed for at blive undersøgt og behandlet med kort tidsfrist, hvis du skulle blive syg eller komme til skade. Som en forebyggende indsats tilbyder vi alle medarbejdere at få foretaget et sundhedstjek hvert tredje år.  

Godt kolleganetværk 

Vi har en personaleforening, som arranger mange forskellige arrangementer i løbet af året. Vi har været til vinsmagning, lavet yoga, holdt brætspils-aften, klippe-klistret til jul, og hver torsdag har vi et cykelhold, som udforsker det naturskønne Nordsjælland på racercykel. Mulighederne er mange, og du kan være med til at sætte dit præg på, hvad vi skal være fælles om. 

Hvert år inviteres alle medarbejdere til julefrokost, og om sommeren løber vi DHL. Tilslutningen plejer at være stor, og arrangementerne er en anledning til at være sammen på tværs af hele organisationen og mødes med kollegaer, du endnu ikke kender.

Ledige stillinger