Regnvandsløsning i privat have

Klimatilpasning i Gentofte

Klimaforandringer og kraftig regn betyder, at afløbssystemet kommer under pres, når der ikke er plads nok til både regnvand og spildevand. Det medfører oversvømmelser og overløb med blandet spildevand og regnvand til søer, vandløb og i Øresund. Derfor skal regnvand og spildevand løbe i hvert sit system i Gentofte Kommune. Det vil forbedre vandmiljøet, sikre rent badevand og ruste kommunen bedre mod oversvømmelser med blandet spildevand og regnvand.

Gentofte skal separatkloakeres

Gentofte Kommune har med ‘Spildevandsplan 2022-32' besluttet, at gennemføre fuld separering i hele Gentofte Kommune. Fuld separering betyder, at regnvand og spildevand fremover skal adskilles i hvert sit system. Det betyder også, at grundejere over tid skal adskille spildevand og regnvand på egen grund og selv betale for arbejdet. 

Se 'Spildevandsplan 2022-2032' i Gentofte

Klimatilpasning af Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej

I samarbejde med Gentofte Kommune klimatilpasser vi Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej, så vejene er klar til fuld separering af regnvand og spildevand. Samtidig trafikregulerer Gentofte Kommune vejene.

Klima- og trafikprojektet på Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej har forventet projektstart i 2025 og tager ca. 3 år. Projektet kombinerer klimatilpasning og trafikregulering, og samtidig bliver kørebane og cykelstier totalrenoveret og fortove får et løft.

Læs om projektet på Gentofte Kommunes hjemmeside