Sillebroen

Direktion

Her kan du se Novafos' direktion.

Carsten Nystrup

Carsten Nystrup

Administrerende direktør
44 20 80 01
cny@novafos.dk

Uddannet civilingeniør fra DTU og bred ledelseserfaring fra Gentofte Kommune og som administrerende direktør i Nordvand. Formand for brancheorganisationen Danva samt medlem af bestyrelsen for Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

John Guldhammer Poulsen

John Guldhammer Poulsen

Direktør
Økonomi & Administration
44 20 80 04
jpgp@novafos.dk

MBA fra Middlesex University og HD i finansiering. Mangeårig ledelseserfaring fra private og offentlige virksomheder – blandt andet fra Bonnier-koncernen, DSB og Nordvand. Bred erfaring med bestyrelsesarbejde.

Tina Otterstrøm

Tina Otterstrøm Jensen

Direktør
Spildevand Plan & Projekt
44 20 80 05
toj@novafos.dk

Uddannet civilingeniør fra DTU med professionel baggrund i Miljøstyrelsen og bred ledelseserfaring fra Rambøll, Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand. Deltager sideløbende i bestyrelsesarbejde.

Søren Dreyer

Søren Dreyer

Direktør
Spildevand
 44 20 92 09
sdr@novafos.dk

Executive MBA fra Henley Business School og cand.scient i geografi fra Københavns Universitet. Bred ledelseserfaring fra HOFOR og COWI og stor erfaring med forvaltning af vandressourcer både i Danmark og udlandet. 

Bo Lindhardt

Bo Lindhardt

Direktør
Vand, Forretningsudvikling, IT & Automation
44 20 80 02
bol@novafos.dk

Uddannet civilingeniør fra DTU og ph.d. i miljøkemi med mangeårig ledelseserfaring fra GEUS, Gentofte Kommune og Nordvand. Desuden styregruppeformand i InSa-Drikkevand.