Medarbejder på renseanlæg

Spildevand har potentiale som energi

Spildevand er en konsekvens af vores moderne samfund, men det behøver ikke at være en byrde. I Novafos udnytter vi spildevandet som en kilde til energi ved at omdanne det til biogas på tre af vores største renseanlæg. Derudover har vi varmepumper på to renseanlæg, som kan udytte overskudsvarmen i spildevand til produktion af fjernvarme.

Når det organiske materiale i spildevandet nedbrydes, resulterer det i frigivelse af biogas, som primært består af metan. Biogassen opsamles og bruges som en værdifuld energikilde, der kan erstatte fossile brændstoffer i mange sammenhænge. Novafos' indsats for at udnytte spildevand til energi er mere end bare miljøvenlig – det er også økonomisk og samfundsmæssigt gavnligt. Ved at producere grøn energi reducerer vi vores CO2-udledning og mindsker vores afhængighed af fossile brændstoffer. 

Fra rest til ressource

På vandetsvej.dk kan du læse meget mere om processerne på et renseanlæg og muligheden for at udnytte spildevandet som en værdifuld kilde til næringsstoffer, energi og et rent vandmiljø. Vandetsvej.dk formidler den nyeste viden om vand, vandforsyning og miljø og kan frit bruges til undervisning. Hjemmesiden drives af bl.a. Novafos sammen med en række af Danmarks store forsyningsselskaber i samarbejde med DANVA.

Gå til vandetsvej.dk

Fremtidens vandressourcecentre

Vi skal i fremtiden rense spildevand fra flere borgere og virksomheder. Vi skal også rense spildevandet bedre og mere effektivt, så vi passer bedre på vandmiljøet. På fremtidens fælles vandressourcecentre har vi en ambition om at reducere klimaaftryk og blive endnu bedre til at bruge spildevandet som ressource og producere grøn fjernvarme. Det kan du læse mere om her:

Fælles vandressourcecenter Øresund

Fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord