Vindueskiggere på Jægersborg Allé

Personoplysninger

Vi lægger vægt på, at du som kunde er tryg ved den måde, vi behandler dine personoplysninger på, og at det sker i overensstemmelse med lovgivningen. Her kan du læse, hvilke personoplysninger vi opbevarer om dig, hvordan vi anvender dem, og hvordan du kan få adgang til dem.

Vi registrerer og behandler personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger om forbrug og korrespondancer. Det gør vi for at kunne levere drikkevand og bortskaffe spildevand, samt for bedst muligt at kunne administrere dit kundeforhold.

De personoplysninger, du giver til os, behandler vi fortroligt. Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis det har et nødvendigt formål, og det sker altid med instruks om lovpligtig databeskyttelse. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger findes i persondataforordningen, databeskyttelsesloven og inddrivelsesloven.

Dine personoplysninger er nødvendige

For at kunne levere drikkevand til dig og bortskaffe dit spildevand har vi brug for personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt oplysninger om dit forbrug.

I de fleste tilfælde har vi allerede de nødvendige personoplysninger for at kunne administrere dit kundeforhold. Visse tjenester kan dog kræve, at du opgiver yderligere personoplysninger og/eller samtykke. Det gælder f.eks., hvis du vil have dit tilgodehavende udbetalt via NemKonto – her er det en forudsætning, at vi har registreret dit CPR-nummer.

Vi registrerer og anvender desuden de personoplysninger, du selv indtaster på www.novafos.dk. Personoplysningerne bruger vi til f.eks. at sende forbrugsopgørelser til dig.

Mulighed for at ændre eller slette

www.novafos.dk kan du selv se og rette udvalgte personoplysninger. Du kan også kontakte os og få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig. Vi vil til en hver tid rette eller slette unøjagtige personoplysninger, når du beder om det, og under forudsætning af at behørig legitimation/identifikation medfølger anmodningen.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde og/eller opfylde relevant lovgivning. Du har ret til at trække dit samtykke til Novafos’ behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis vi baserer hele eller dele af vores behandling af dit kundeforhold på samtykke.

Vi giver ikke dine oplysninger videre

Vi indsamler de personoplysninger om dig som kunde, som er nødvendige for, at vi kan opfylde forsyningspligten. Vi kan i nødvendigt omfang dele dine personoplysninger med virksomhederne inden for Novafos-koncernen

Vi sælger ikke, deler ikke eller spreder ikke på anden vis dine personoplysninger eksternt. Vi kan i særlige tilfælde formidle dine personoplysninger til leverandører og samarbejdspartnere for at opfylde forsyningspligten. I disse tilfælde sker det efter vores instruks, og vi indgår en databehandleraftale med den eksterne part. Vi kan indhente og videregive personoplysninger, hvis lovgivningen kræver det.

Vi beskytter dine oplysninger

Når vi modtager personoplysninger fra dig elektronisk, sker det i et beskyttet IT-netværk. Ved behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger har vi truffet foranstaltninger for at beskytte personoplysningerne mod uvedkommende adgang, tab, misbrug og tyveri.

Cookies på www.novafos.dk

Vi bruger såkaldte cookies til at indsamle statistik om dine besøg på vores hjemmeside. 

Du kan klage til Datatilsynet

Hvis du vil klage over vores behandling af personoplysninger om dig, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Ring til os på telefon 44 20 80 00, send en e-mail til novafos@novafos.dk eller skriv til os på adressen Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød.