Whistleblowerordning

Novafos' whistleblowerportal er leveret af advokatfirmaet Lund Elmer Sandager. Whistleblowerportalen er en uafhængig kanal til indberetning af lovovertrædelser og andre kritisable eller uetiske forhold.

Novafos' Whistleblowerportal kan benyttes af medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører. Whistleblowerportalen er udtryk for åbenhed og ansvarlighed og skal ses som et supplement til den interne dialog i Novafos A/S.

Whistleblowerportalen har til formål at sikre en anonym, fortrolig og uafhængig kanal til indberetning af forhold, som ikke umiddelbart kan håndteres via de almindelige kanaler. Whistleblowerportalen sikrer, at alle indberetninger behandles fortroligt og under sikre rammer.

Klik her til at komme til portalen