Sillebro i Frederikssund

Helle for natur

Hos Novafos har naturen en værdi i sig selv. Naturen er trængt på varietet, og verden har mistet mange arter de sidste mange år. En af årsagerne er manglen på levesteder. I Novafos vil vi gerne skabe gode vilkår for biodiversiteten ved at give plads til et varieret udvalg af dyr og planter.

Novafos dækker ni kommuner, der strækker sig fra Øresund i øst til Isefjord i vest. I dette område ligger vores vandværker, vandboringer, renseanlæg, pumpestationer og regnvandsbassiner omkranset af grønne arealer. De fleste steder kommer der ikke særlig mange mennesker, og derfor har vi optimale vilkår for at skabe et helle for naturen.

I mange år er den grønne drift allerede på mange af vores arealer blevet udført til fordel for naturen.  På ingen af vores grønne arealer bruger vi sprøjtegift. Nu indarbejder vi mere strukturerede og nye tiltag, hvor driften udføres mere bevidst henimod at gøre plads til en så mangfoldig natur som muligt.

Mad og levesteder til insekterne 

På udvalgte arealer, hvor det giver mening, tilpasser vi vores måde at slå græsset på, så vi på sigt får flere blomstrende planter. Jo flere forskellige planter der er, jo flere muligheder for mad og levesteder er der også til insekterne.

Kort fortalt fjerner vi græsset, når det er klippet, så det ikke tilfører næring til jorden. Det bredeste udvalg af blomstrende urter trives nemlig, hvor jorden er næringsfattig. Arbejdet kræver tålmodighed, og i starten kan arealerne være præget af de mere aggressive urter såsom græsser, brændenælder og tidsler. Ved vores regnvandsbassin i Gyngemosen i Gladsaxe har vi ladet planterne gro. Her vokser blandt andet kællingetand, som sommerfuglen almindelig blåfugl er glad for.

Kællingetand og blåfugl

Krat er gode for smådyr 

Flere steder har vi en varieret beplantning med et rigt udvalg af blomster og frugt, helst bestående af hjemmehørende danske planter, for hjemmehørende planter og dyr har gennem tusinder af år tilpasset sig hinanden og trives sammen i balance.

Tætte bevoksninger er gode leve- og skjulesteder samt giver fødekilder til rigtig mange forskellige insekter, fugle og andre smådyr. Hvor beplantningen ikke generer færdslen eller vokser ind til naboerne, lader vi den stå urørt og fjerner kun uønskede planter.

I kvashegnet bor pindsvinet 

Kvashegn er gode skjule- og levesteder for insekter, svampe, fugle og pattedyr såsom pindsvin – også om vinteren. Derfor opbevarer vi gren- og græsaffald på vores områder i dekorative bunker. Ved at beholde grene på arealet fremfor at transportere det væk, gavner vi klimaet. Og som gevinst til os selv sparer vi tid og penge.

Boliger til svampe, insekter og smådyr 

Svampe, insekter, fugle og andre smådyr har brug for gode skjulesteder og levesteder året rundt. Døde træer, træstykker og træstubbe er ideelle boliger, som vi lader stå, hvor de ikke generer eller er til fare.

Hvis naturen ikke stiller nok boliger til rådighed, bygger vi dem selv. F.eks. redekasser til fugle og flagermus, insekthoteller, humlebikasser og store sten i bunker, hvor koldblodede dyr kan varme sig.