Vandrør på vandværk

Legionella trives i lunkent vand

Legionella er en familie af bakterier, der lever i fugtige miljøer. Smitte opstår ved, at der indåndes såkaldte aerosoler, der er forurenet med Legionella. Ifølge Statens Serum Institut rammer legionærsyge specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder.

Bakterierne trives i stillestående, lunkent vand, hvor vandet er imellem 20°C og 50°C. Derfor ses Legionella kun i varmtvandssystemer, både i private hjem og større institutioner. Da det er i varmtvandssystemer, Legionella opstår, er det den enkeltes ejendoms eget ansvar at tage foranstaltninger for at forhindre vækst af Legionella. 

Hvordan forebygger du smitte med Legionella?

For at forbygge vækst af Legionella i dit varmtvandssystem er der flere ting, du kan gøre:

  • Sørg for at vandet i varmtvandsbeholderen er mindst 60°C. 
  • Det kolde vand skal være under 20 grader. Hvis rørføringen af det varme og kolde vand ligger for tæt på hinanden, eller isoleringen ikke er god nok, kan det give forhøjet temperatur på det kolde vand.
  • Hvis det er længe siden, du har brugt vandet, så lad vandet løbe et par minutter inden brug.
  • Ved brug af det varme vand, skal temperaturen kunne nå op på 50°C indenfor 10-20 sekunder.
  • Gamle rør og installationer, der ikke benyttes, bør fjernes

Det er kommunen, der er myndighed på området.

Læs mere om Legionella