To mænd i et tunnelrør

Svanemøllen Skybrudstunnel

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud. Det skal en ny skybrudstunnel gøre noget ved. Tunnelen er et samarbejde med HOFOR og fire kommuner, og vil lede vand fra Utterslev Mose, Dyssegård og Nørrebro via Ryparken videre til renseanlæg Lynetten.

10 kilometer tunnelanlæg kan rumme 100.000 m3 vand

Sammenlagt 10 kilometer tunnelrør kommer til at fungere som en ny hovedvandvej under jorden, så områderne kan komme af med regnvand og dermed undgå skader og gener i forbindelse med skybrud og kraftig regn.

Tunnelrørenes bredde bliver fra 1,5 meter og op til knapt 5 meter i diameter og kan rumme godt 100.000 m3 vand – det svarer til Rundetårn 15 gange. På den måde fungerer Svanemøllen Skybrudstunnel som et stort forsinkelsesbassin, der opbevarer regnvand og spildevand, der ellers ville havne i søer, kanaler og Øresund.

Forarbejdet er godt i gang

Før vi kan gå i gang, er der mange forhold, der skal undersøges. Der er bl.a. udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som forventeligt kommer i offentlig høring i løbet af 2024. I den forbindelse bliver naboer til tunnelarbejdet inviteret til informationsmøde.

Vi forventer, at tunnelarbejdet kan gå i gang i løbet af 2025, og at tunnelen er klar til lede masse af regnvand væk i 2031.

Læs mere om projektet

Du kan læse mere om projektet og se den forventede placering på på HOFORs hjemmeside.