Børn lytter

Her kan du besøge os

De fleste af vores vandværker og renseanlæg er åbne for besøg. Du får et overblik på siden her.

Ermelundsværket

Ermelundsværket blev bygget i 1906 og blev kaldt Vandværket ved Fortunvej. Vandværket blev udbygget i 1921, og i 1972 blev vandværket totalt ombygget til det nuværende Ermelundsværket.

Ermelundsværket indvinder omkring 4 millioner kubikmeter vand om året fra fire kildepladser i Gentofte Kommune. Kildepladserne omfatter 24 indvindingsboringer, der er 50-130 meter dybe. Den største kildeplads ligger i Ermelunden. De øvrige kildepladser ligger på Galopbanen, ved Kildeskovshallen og Bregnegården. Vandet i boringerne er mellem fem og 60 år gammelt. Vandet transporteres ud til forbrugerne i vandledninger, der har en total længde på 584 km. Det svarer omtrent til afstanden fra Gentofte til Legoland og tilbage igen.

Hvad kan du opleve på vandværket? Ermelundsværket udfører den traditionelle simple vandbehandling, hvor vandet iltes på en iltningstrappe. Efterfølgende filtreres vandet i to sandfiltre og behandler 400 kubikmeter vand i timen. Ermelundsværket er specielt, da I både kan se iltningstrappen og filtrene. Derudover er der mulighed for at smage vandet, før det renses, og igen inden det sendes ud til forbrugerne.

Bagsværd Vandværk

Bagsværd Vandværk blev oprindelig bygget i 1921. Vandværket havde en indvindingsboring, der hentede vand i 80 meters dybde. I 2013 blev det gamle vandværk revet ned, og opbygningen af det nuværende vandværk gik i gang. Bagsværd Vandværk ligger i et tæt bebygget område, så selvom vandværket er et moderne teknisk anlæg, er det udformet, så det passer ind i boligområdet. Det nuværende Bagsværd Vandværk stod færdigt i 2015.

I dag indvinder Bagsværd Vandværk omkring 1,2 millioner kubikmeter vand om året fra fem indvindingsboringer, der er 50-130 meter dybe. Vandet i boringerne er mellem fem og 60 år gammelt. Bagsværd Vandværk forsyner dele af Gladsaxe Kommune med drikkevand og behandler 160 kubikmeter vand i timen.  Grundvandet i området er lettere forurenet. I to af indvindingsboringerne pumper vi grundvandet væk for at undgå, at forureningen spredes til de øvrige indvindingsboringer. 

Hvad kan du opleve på vandværket? Bagsværd Vandværk udfører en udvidet vandbehandling, hvilket adskiller sig fra den traditionelle behandling ved, at vandet iltes ad to omgange gennem to forskellige processer, In-Line-beluftning og bølgepladebeluftning i en Coplator. Vandet filtreres i et for- og efterfilter. Vi supplerer desuden den traditionelle rensning af drikkevandet med aktivt kulfilter og UV-lys. På den måde sikrer vi, at vi leverer rent drikkevand til forbrugerne i området.

Nærum Vandværk

Nærum Vandværk blev bygget i 1970-1971 og blev taget i brug i 1972. Omtrent samtidig blev vandtårnet i Kirkeskoven bygget. Vandværket blev bygget, fordi der i 1960'erne blev fundet store forekomster af grundvand ved Kikhanerenden vest for Nærum. I dag indvinder Nærum Vandværk omkring en million kubikmeter vand om året fra fire boringer, der er 50-130 meter dybe. Vandet i boringerne er mellem fem og 60 år gammelt. Nærum Vandværk er bygget som et fuldautomatisk vandværk uden behov for fast personale og forsyner sammen med Holte Vandværk den sydlige del af Rudersdal Kommune med drikkevand.

Hvad kan du opleve på vandværket? Nærum Vandværk udfører den traditionelle simple vandbehandling, hvor vandet iltes på en iltningstrappe og efterfølgende filtreres vandet i et sandfilter. Nærum vandværk behandler 600 kubikmeter vand i timen. 

Måløv Vandværk

Måløv Vandværk er bygget i 1897 og lå oprindeligt på Bakkesvinget. Vandværket bestod af en enkelt boring med en pumpe og en højdebeholder. I 1947 blev der tilføjet en ny filterbygning til højdebeholderen. Indtil da havde vandet haft et højt indhold af jern og var uegnet til for eksempel tøjvask. Det høje jernindhold satte sig også i ledningsnettet med det resultat, at vandtrykket på højtliggende steder var meget utilfredsstillende. Det primitive vandværk fik i 1973 to nye filtre og i 1984 et skyllevandsbassin, inden det lukkede i 1996. I 1995 blev det nuværende Måløv Vandværk opført få hundrede meter væk fra det gamle vandværk. I dag indvinder Måløv Vandværk omkring 250.000 kubikmeter vand om året. Vandet kommer fra to indvindingsboringer, og Måløv Vandværk forsyner dele af Ballerup Kommune og Smørum i Egedal Kommune med drikkevand.

Hvad kan du opleve på vandværket? Måløv Vandværk udfører den traditionelle simple vandbehandling, hvor vandet iltes på en iltningstrappe og efterfølgende filtreres vandet i to sandfiltre og behandler 35 kubikmeter vand i timen. På vandværket er der mulighed for at smage vandet før det renses, og igen inden det sendes ud til forbrugerne.

Sjælsø Vandværk

Vandværket er en arbejdsplads, hvilket kræver ekstra omtanke, I vil derfor ved ankomst blive informeret om vores regler. Der er koldt på et vandværk hele året, så husk at have en jakke/blazer med. 
Porten er åben så gå bare ind og ned til hovedindgangen.
Indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt inde på vandværket.

Info om værket: Sjælsø Vandværk har siden 1930'erne indvundet grundvand i området omkring Sjælsø. Vandværket har to aktive anlæg, Anlæg I og Anlæg II. Anlæg I er bygget i 1932 og Anlæg II er bygget i 1962. Anlæg II blev i 2019 renoveret, så energiforbruget blev bragt væsentligt ned, og lugtgener fra metangasser blev minimeret. Vandværket blev anlagt, da der på grund af stigende vandforbrug i Gentofte og Lyngby var behov for at finde vand uden for kommunegrænsen. I dag indvinder Sjælsø Vandværk omkring 6-8 millioner kubikmeter vand om året fra syv kildepladser. Kildepladserne omfatter 45 indvindingsboringer, der er 50-130 meter dybe. Vandet i boringerne er mellem 5-60 år gammelt.

Hvad kan du opleve på vandværket? Sjælsø Vandværk udfører den traditionelle simple vandbehandling, hvor vandet iltes på en iltningstrappe i anlæg 1 og bundbeluftes i anlæg 2. Efterfølgende filtreres vandet i to sandfiltre og behandler 1000 kubikmeter vand i timen per anlæg. Vandet UV-behandles efterfølgende inden, det sendes ud til forbrugerne.

Ådalens Vandværk

Ådalens Vandværk blev bygget i 1959. Frem til 1900-tallet bestod vandforsyningen i Frederikssund af vandposter, gadebrønde eller brønde på gårdspladserne. Vandforsyningen blev forurenet af møddingspladser og nedgravede latriner, og øl var derfor det primære væskeindtag for mange arbejdere. I dag indvinder Ådalens Vandværk omkring 500-700.000 kubikmeter vand om året fra fem boringer, der er 50-130 meter dybe. Vandet i boringerne er mellem fem og 60 år gammelt. Ådalens Vandværk forsyner Frederikssund Kommune, vest for sundet, med drikkevand.'

Hvad kan du opleve på vandværket? Ådalens Vandværk udfører den traditionelle simple vandbehandling, hvor vandet iltes på en iltningstrappe, og efterfølgende filtreres vandet i sandfiltre. Vandværket behandler 80 kubikmeter vand i timen.

Når du besøger et vandværk

Et vandværk er en arbejdsplads, hvilket kræver ekstra omtanke, og I vil derfor ved ankomsten blive informeret om vores regler. Der er koldt på et vandværk hele året, selv på de varmeste sommerdage, så husk at have en jakke eller trøje med.  Det er ikke tilladt at spise mad og drikke inde på vandværket.

Vores renseanlæg

Lillerød Renseanlæg

Etableret i 1965. Opland: Lillerød, en lille del af Blovstrød samt forskellige kloakerede områder beliggende udenfor egentlige byområder. Endvidere modtager renseanlægget vand fra cirka 40 ejendomme i Kirkelte Landsby i Fredensborg Kommune.

 • Udledningskrav til recipient Kollerød Å: Total P (mg/l) 1,5. Total BOD (mg/l) 5. Total N (mg/l) 6.
 • Dimensioneringskapacitet: 16.500 PE. 
 • Belastning: 16.210 PE årligt. 
 • Slam: 3.000 ton slam årligt. 
 • Ristegods til forbrænding: 26 ton årligt. 
   

Hvad kan I opleve på renseanlægget? Lillerød Renseanlæg renser spildevandet gennem en mekanisk, biologisk og kemisk rensning. I vil opleve alle processerne samt se klaringstanke og en iltningstrappe, inden det rensede vand sendes ud i Kollerød Å. 

Måløv Renseanlæg 

Etableret i 1969. Opland: Den sydlige del af Furesø Kommune, den nordvestlige del af Ballerup Kommune, den østlige del af Egedal Kommune og den nordvestlige del af Herlev Kommune. 

 • Udledningskrav til recipient Jonstrup Å: Total P (mg/l) 1,5. Total BOD (mg/l) 8. Total N (mg/l) 5.
 • Dimensioneringskapacitet: 65.000 PE. 
 • Belastning: 50.000 PE årligt. 
 • Slam: 3.500 ton slam årligt. 
 • Ristegods til forbrænding: 20 ton årligt.

Hvad kan I opleve på renseanlægget? Måløv Renseanlæg renser spildevandet gennem en mekanisk, biologisk og kemisk rensning. I vil opleve alle processerne samt se klaringstanke, rådnetank, gasbeholder og en iltningstrappe, inden det rensede vand sendes ud i Jonstrup Å. Udover processerne er der også mulighed for at opleve renseanlægget virtuelt gennem vores VR-brille.

Frederikssund Renseanlæg

Etableret i 1976. Opland: Frederikssund by, Græse, Græse Bakkeby, Oppe Sundby Lille, Sigerslevvester, Store Rørbæk-Snostrup, Sundbylille samt Vinge. 

 • Udledningskrav til recipient Roskilde Fjord: Total P (mg/l) 0,7. Total BOD (mg/l) 8. Total N (mg/l) 5.
 • Dimensioneringskapacitet: 48.000 PE. 
 • Belastning: 33.000 PE årligt. 
 • Slam: 3.700 ton slam årligt. 
 • Ristegods til forbrænding: 20 ton årligt.

Hvad kan I opleve på renseanlægget? Frederikssund Renseanlæg renser spildevandet gennem en mekanisk, biologisk og kemisk rensning. I vil opleve alle processerne samt se klaringstanke og en iltningstrappe inden det rensede vand sendes ud i Roskilde Fjord.

Stavnsholt Renseanlæg

Etableret i 1964. Opland: Den nordlige del af Furesø Kommune.

 • Udledningskrav til recipient Furesø: Total P (mg/l) 0,15. Total BOD (mg/l) 10. Total N (mg/l) 3,5.
 • Dimensioneringskapacitet: 40.000 PE. 
 • Belastning: 20.000 PE årligt. 
 • Slam: 1.400 ton slam årligt. 
 • Ristegods til forbrænding: 17 ton årligt.

Hvad kan I opleve på renseanlægget? Stavnsholt Renseanlæg renser spildevandet gennem en mekanisk, biologisk og kemisk rensning samt en efterpolering af spildevandet. I vil opleve alle processerne, inden det rensede vand sendes ud i Furesø. Stavnsholt Renseanlæg er derudover særlig, da recipienten Furesø er et beskyttet naturområde, og Stavnsholt Reneanlæg er derfor omfattet af Danmarks skrappeste udledningskræv. De særlige grænseværdier lykkes vi med at overholde gennem efterpolering i et biostyranlæg og actifloanlæg, der reducerer kvælstof og fosfor yderligere. 

Usserød Renseanlæg

Etableret i 1965. Opland: Usserød Renseanlæg modtager spildevand fra Hørsholm Kommune samt dele af Fredensborg og Rudersdal Kommune.

 • Udledningskrav til recipient Usserød Å: Total P (mg/l) 1,5. Total BOD (mg/l) 8. Total N (mg/l) 8.
 • Dimensioneringskapacitet: 50.000 PE. 
 • Belastning: 40.000 PE årligt. 
 • Slam: 3.300 ton slam årligt. 
 • Ristegods til forbrænding: 30 ton årligt.

Hvad kan I opleve på renseanlægget? Usserød Renseanlæg renser spildevandet gennem en mekanisk, biologisk og kemisk rensning. I vil opleve alle processerne samt se klaringstanke, rådnetank, gasbeholder og en iltningstrappe, inden det rensede vand sendes ud i Usserød Å.

Ølstykke Renseanlæg

Etableret i 1992. Opland: Ølstykke Renseanlæg modtager primært spildevand fra Ølstykke, herunder Stenløse Syd og Egedal By.

 • Udledningskrav til recipient Salsmosegrøften: Total P (mg/l) 1,5. Total BOD (mg/l) 5. Total N (mg/l) 6.
 • Dimensioneringskapacitet: 50.000 PE. 
 • Belastning: 18.000 PE årligt. 
 • Slam: 2.150 ton slam årligt. 
 • Ristegods til forbrænding: 17 ton årligt.

Hvad kan I opleve på renseanlægget? Ølstykke Renseanlæg renser spildevandet gennem en mekanisk, biologisk og kemisk rensning. I vil opleve alle processerne samt se klaringstanke slammineraliseringsanlæg og geotubes. Det rensede spildevand udledes til Salsmosegrøften, der munder i Værebro Å.

Når du besøger et renseanlæg

Et renseanlæg er en arbejdsplads, hvilket kræver ekstra omtanke, og I vil derfor ved ankomsten blive informeret om vores regler. Rundvisningen foregår udenfor, så husk at være klædt på til vejret. 
Det er ikke tilladt at spise mad og drikke inde på renseanlægget.

Mødested: Ude foran porten. Her vil vores formidler møde jer. Gå aldrig alene rundt på¨renseanlægget. 

Du kan nemt booke dit besøg online