Ledninger

Analyser af drikkevandet

Vi holder skarpt øje med, om dit drikkevand er rent og lever op til samtlige nationale kvalitetskrav. Det gør vi ved hele tiden at tage prøver af drikkevandet på vores vandværker, i vores ledningsnet og hos forbrugerne.

Det er ikke nyt, at man finder miljøfremmede stoffer i grundvandet, men de senere år har vandværkerne i Danmark fundet mange nye pesticider og nedbrydningsprodukter, som ikke tidligere har været på Miljøstyrelsens liste over stoffer, som vandværkerne skal undersøge for. I Novafos har vi også fundet nye stoffer, men du kan trygt åbne vandhanen og slukke tørsten, for drikkevandet fra vores 16 vandværker overholder Miljøstyrelsens krav til god drikkevandskvalitet. Vores analyser af drikkevandet bliver foretaget af et uafhængigt og godkendt laboratorium. Vandet analyseres for bakterier, naturligt forekommende stoffer samt en række pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Vi betragter drikkevandet som en fødevare. Derfor styrer vi vores produktion og distribution af drikkevand med udgangspunkt i standarden for fødevaresikkerhed – ISO 22000. For at sikre drikkevandet yderligere deltager Novafos i alle de pesticidscreeninger, som Miljøstyrelsen selv har foretaget. Dette bliver ved med, så vi kan være på forkant med udviklingen og altid sørge for godt drikkevand.

Da DMS kom på dagsordenen

Et af de stoffer, som har fået særlig opmærksomhed, er nedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid, i daglig tale blot kaldet DMS, der stammer fra svampemidler, som man har brugt i gartnerier og i træbeskyttelse. DMS blev fundet ved et tilfælde i flere vandboringer i hovedstadsområdet i 2017. Det førte til, at DMS i 2018 kom på Miljøstyrelsens liste over stoffer, som vandværkerne skal undersøge for. Det har siden vist sig, at man har fundet DMS i 31 % af de undersøgte indvindingsboringer på landsplan, og det gør DMS til den pesticidrest, der hyppigst forekommer i de almene vandværkers boringskontrol. 

Ligesom mange andre vandværker har Novafos fundet DMS i vandet. Det har vi på 13 af vores 16 vandværker. Indtil videre løser vi problemet ved at fortynde det forurenede vand med ikke-forurenet vand fra andre boringer, så vandet kan overholde grænseværdien.

Også skærpet opmærksomhed på PFAS

PFAS er en gruppe fluorstoffer, som har været brugt siden 1950’erne til bl.a. fødevareemballage, brandslukningsskum og imprægnering af tekstiler. Flere af disse stoffer er svære at nedbryde, og de er under mistanke for at skade vores helbred. 1. juli 2020 blev stofferne forbudt i alt, der har kontakt med fødevarer. Vores analyser for PFAS viser, at alt drikkevand fra Novafos overholder myndighedernes krav. 

Jupiter – den nationale database

Alle lovpligtige undersøgelser af drikkevandet registreres i den nationale database, Jupiter. Her kan du finde  detaljeret information om undersøgelserne af vandet på dit vandværk, og du kan se resultatet af de enkelte prøver tilbage i tiden. Du kan også se, hvor meget vand vi pumper op fra undergrunden til det enkelte vandværk (det kaldes i Jupiter 'oppumpet mængde').

Prøveresultater i din kommune

Du kan se resultatet af alle vores prøver for vandværkerne i din kommune herunder.