Furesø

Viden om vandstand

Novafos indsamler viden om grundvandsstanden i Holte, Dronninggård og Øverød fra 2021 til udgangen af 2024. Projektet 'Viden om vandstand' skal gøre Novafos klogere på sammenhængen mellem regn, grundvand, vandområder og afløbssystem i et klima under forandring. Vi skal bruge data fra projektet til at vælge de bedste løsninger, når vi planlægger separatkloakeringen i Holte, Dronninggård og Øverød.

Hjælp os med at indberette data

Novafos indsamler data ved hjælp af forskellige typer af målestationer, der alle opsættes på offentlige arealer i området. Jo flere og mere regelmæssige målinger, borgerne indberetter, jo mere præcist bliver vores vidensgrundlag. Data kan indberettes via en QR-kode på målestationen eller via hjemmesiden www.novafos.vandkortet.dk, hvor man også kan læse mere om, hvordan man indberetter data. 

Mere viden om vandstand skal give bedre løsninger 

Klimaforandringerne påvirker grundvandsstanden, fordi det regner kraftigere og hyppigere. Vi har brug for mere viden om grundvandsstanden og om, hvordan vandstanden påvirkes af de skiftende mængder nedbør, der falder i løbet af året. 'Viden om vandstand' skal give os den viden og er et godt grundlag til at vælge de bedste løsninger, når vi planlægger separatkloakeringen af Holte, Dronninggård og Øverød. 

 

Inge Thorsgaard

Kommunaansvarlig for Rudersdal Kommune
44 20 82 55