Sne i Birkerød

Forbrugervalg

I Novafos’ bestyrelser er vores forbrugere repræsenteret med to forbrugerrepræsentanter. Hver fjerde år er der forbrugervalg, hvor vores forbrugere vælger forbrugerrepræsentanter. Næste forbrugervalg er i 2025.

I Novafos’ bestyrelse sidder en ekstern formand, de ni ejerkommuners borgmestre, 5 medarbejdervalgte repræsentanter og 2 forbrugervalgte repræsentanter. Denne bestyrelse er for vand- og spildevandsselskaberne i Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal. Vi har desuden en bestyrelse for vand- og spildevandsselskaberne i Ballerup. I den bestyrelse sidder Ballerup Kommunes borgmester som formand, 4 kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, 2 medarbejdervalgte repræsentanter og 2 forbrugervalgte repræsentanter.

Hvem kan stille op?

Alle myndige personer, der ikke er under værgemål, kan stille op til bestyrelsen. Hvis du ønsker at stille op, skal du have en stillerliste med 20 personer, der er myndige, er stemmeberettigede til valget og ikke tilhører din husstand.

Hvem kan stemme?

Forbrugere og erhverv, der får vand fra Novafos og/eller får håndteret deres spildevand af Novafos samt har folkeregisteradresse i Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm eller Rudersdal Kommuner kan stemme til forbrugervalgene. Hver stemmeberettiget har én stemme.

Valgregulativ for Novafos 

Læs mere om reglerne for at vælge forbrugerrepræsentanter i valgregulativet. Du er velkommen til at kontakte os på 44 20 80 00 eller novafos@novafos.dk, hvis du har spørgsmål.