Regnvandsløsning i privat have

Klimatilpasning i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har med Spildevandsplan 2021 besluttet, at regnvand skal adskilles fra spildevand i hele Gladsaxe. Det betyder, at også grundejere og virksomhedsejere skal ændre deres afløbssystem, så regnvand og spildevand i fremtiden ikke blandes sammen.

Gladsaxe skal rustes til fremtidens vejr. Mere vand fra oven presser kloaksystemet, fordi der ikke er plads til både spildevand og regnvand. Vandet fra kloakkerne oversvømmer kældre og veje, og det er både uhygiejnisk, besværligt og koster dig og samfundet dyrt. Vandet løber desuden ud i åer, søer og moser, hvor fisk, smådyr og planter lider under det. Det skal vi undgå i fremtiden.

Hele Gladsaxe Kommune skal derfor have et nyt kloaksystem, hvor spildevand og regnvand bliver adskilt og løber i hvert sit system – både på offentlige veje og private matrikler. Det kaldes separatkloakering – og vi starter i Mørkhøj. Det nye kloaksystem er en del af ’Spildevandsplan 2021’, der blev enstemmigt vedtaget af byrådet den 26. maj 2021.  

Mere om Mørkhøj hos Gladsaxe Kommune