Vandprøve i flaske

Vi har undersøgt drikkevandet

I Danmark er det et krav, at vandværkerne tester drikkevandet for 22 PFAS-stoffer. I foråret 2022 blev grænseværdien for fire af stofferne sat kraftigt ned.

Novafos har analyseret drikkevandet for PFAS ud fra den lave grænseværdi, og vandet fra alle vores vandværker overholder myndighedernes krav. Herudover analyserer vi løbende grundvandet i vores indvindingsboringer. Hvert år offentliggør vi resultaterne af alle prøver på vores vandværker og ledningsnet. Resultaterne er et gennemsnit af prøverne fra sidste år. 

Analyser af drikkevandet

Vi holder øje med, om drikkevandet er rent og lever op til de nationale kvalitetskrav. Det gør vi ved at tage prøver af drikkevandet på vores vandværker, i vores ledningsnet og hos vores forbrugere. 

Analyser af drikkevandet