Møtrikker

Indkøbspolitik

Vi ønsker med indkøbspolitikken at sikre ensartet adfærd og levere professionelt modspil til leverandørerne og samtidig skabe de bedste vilkår for indkøb og udbud. Som ansvarlig virksomhed konkurrenceudsætter vi vores indkøb af varer og tjenesteydelser.

Vi skal sikre attraktive priser på varer og ydelser, som vi anskaffer, og vi skal sikre, at kvaliteten er afstemt efter vores behov. Det sker mest rationelt via effektive indkøbsprocesser baseret på en helhedsvurdering, hvor vi medtager omkostningerne ved anskaffelse, oplagring, i drift, levetider og bortskaffelse.

Samfundsmæssigt ansvar

Vi er vores samfundsansvar bevidst. Derfor stiller vi krav til vores leverandører om, at de respekterer menneskerettighederne i hele leverandørkæden. Vi tager stilling til, hvilke sociale klausuler, der skal indgå, når vi gennemfører udbud, og vi forventer, at vores leverandører overholder gældende lovgivning.

Krav vedrørende samfundsansvar til vores leverandører er indarbejdet i Novafos’ Code of Conduct, som beskriver krav og forventninger til vore leverandører.

  • Miljø og bæredygtighed: Vi ønsker, at varer og ydelser understøtter vore ambitioner om at beskytte vores omgivende miljø for uønskede påvirkninger, og vi stiller krav til vores leverandører og samarbejdspartnere om at lade miljø og bæredygtighed indgå ved vurderingen af varer og ydelser.  
  • Arbejdsmiljø: Ved indkøb af komponenter og ydelser skal vi sikre, at der altid tages hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed for vores medarbejdere.
  • Produktansvar: Vi skal sikre, at indkøb af varer og ydelser vurderes i forhold til leverandørernes ansvar over for Novafos og sikre, at vi kan overholde vores forpligtelser over for vores kunder ved valg af komponenter i forhold til eksempelvis forsyningssikkerhed og drikkevandssikkerhed.
  • Drikkevandssikkerhed: Drikkevandssikkerheden har stor fokus, og ved indkøb af rør og andre materialer, der kommer i kontakt med drikkevandet – herunder rengøringsmidler – er det et krav, at materialerne er godkendt enten til drikkevand eller fødevarer, og at vi kan spore materialerne i vore vandbaner.

Standardbetingelser for indkøb

Vores standardbetingelser for indkøb gælder for leverandører, der leverer varer eller tjenesteydelser til os. Standardbetingelserne gælder for alle indkøb, hvor vi ikke indgår anden kontrakt med leverandøren.