Furesø

Separatkloakering i Rudersdal

Afløbssystemet i Rudersdal Kommune skal fremtidssikres og renoveres. Politikerne i Rudersdal Kommune har derfor vedtaget separatkloakering som fremtidig afløbsstrategi for alle fælleskloakerede områder i kommunen.

Separatkloakering betyder mindre risiko for oversvømmelser ved kraftig regn, og at vi får færre overløb af urenset spildevand til søer, vandløb og hav, så vandmiljøet på sigt forbedres. Du kan læse om baggrund for separatkloakering og politisk proces på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 

Her planlægger og udfører vi separatkloakering

Rudegård er det første område i kommunen, der skal separatkloakeres. Vi planlægger separatkloakeringen af Rudegård fra 2022-2025. Anlægsarbejdet udføres fra 2026-2028. 

Byrådet i Rudersdal Kommune har vedtaget en tids- og rækkefølgeplan for de ni næste områder, som Novafos skal separatkloakere i perioden 2024-2034. Det er områderne Holte Midt, Gl. Holte Syd, Øverød Nord, Rundforbi Nord, Birkerød Sø Syd, Dronninggård Syd, Trørød, Gl. Holte Nord og Vedbæk Kyst Nord. Novafos planlægger og udfører separatkloakeringen i områderne fra 2024-2034. 

I 2024 begynder vi planlægningen af separatkloakeringen af områderne Holte Midt, Gl. Holte Syd, Øverød Nord, Rundforbi Nord, og Birkerød Sø Syd. 

Hvis du bor i et af de berørte områder, får du direkte besked af Rudersdal Kommune, før du skal gøre noget på din egen grund. Du hører også fra Novafos, når vi går i gang med planlægningen af separatkloakeringen i dit områder. 

Når du skal separatkloakeres

Novafos står for separatkloakeringen af veje og offentlige arealer. Du skal som grundejer selv stå for og betale for separatkloakeringen på din grund. Du kan læse mere om, hvad separatkloakeringen betyder for dig, og hvad du selv skal gøre. 

Mads Popowitz

44 20 92 88