Regnvandssø i Haraldsminde

Offentliggørelse af aftaler

Her finder du dokumentation i forbindelse med vores projekter.

Pilotprojekt i Farum vest skal reducere regn i kloakken 

Et pilotprojekt i Furesø Kommune tilbyder husejere at få installeret skybrudsventiler på nedløbsrør gratis. Skybrudsventilerne afskærer regnvandet fra at løbe til kloakken – gevinsten er færre overløb og flere badedage i Farum Sø.  

Klimapark med regnvandsløsning

Ballerup Kommune og Novafos har aftalt et samarbejde i forbindelse med kommunens kommende klimapark med integreret regnvandsløsning.

Byggemodningsaftale for Kalvekær Eng

Aftalen gælder Hillerødvej 23, Slangerup.