Vandværk med vindueskig

Et nyt og moderne vandværk opført i erhvervsområdet Lautrupvang i Ballerup skal sikre, at Novafos – også fremover – kan levere rent drikkevand. Vandværket bliver arkitekttegnet og kommer til at ligge i grønne omgivelser.

Visualisering af Lautrupvang Vandværk

Sådan kan det nye Lautrupvang Vandværk komme til at se ud. Omgivelserne bliver grønne og åbne for offentligheden og byder velkommen til at lægge vejen forbi, hvad enten du er på cykel eller går tur.

Vand nok til den stigende befolkning i tre kommuner

Når det nye, flotte vandværk står klar i 2026, kan borgerne komme helt tæt på og se ind til den nyeste vandteknologi. Det nye vandværk med navnet Lautrupvang Vandværk er en del af en større plan for den vestlige del af Novafos' forsyningsområde, som dækker Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner. Planen skal sikre, at Novafos har tilstrækkeligt med rent drikkevand til den stigende befolkning i de tre kommuner, også hvis det bliver nødvendigt at tage vandboringer ud af drift på grund af forurening med miljøfremmede stoffer – som det har været tilfældet for flere danske vandværker den seneste tid.

Når alle tre vandværker står klar, er det planen, at de bliver forbundet, så de kan fungere som backup for hinanden. Det giver en robust og fremtidssikret forsyning i mange generationer frem.
Bo Lindhardt

Ud over vandværket i Ballerup planlægger Novafos yderligere to nye vandværker, som skal ligge i Frederikssund og Egedal Kommuner. Vi kender ikke deres endelige placering, men forventer at det bliver tæt på de eksisterende vandværker i området.

Ballerup, Egedal og Frederikssund bliver i dag forsynet fra ti mindre vandværker. Vandværkerne er utidssvarende indrettet både i forhold til arbejdsmiljø og de krav, vi forventer til produktionen af drikkevand i fremtiden. Lautrupvang Vandværk forventes at være færdigt i 2026. Omgivelserne bliver grønne med stier og mulighed for ophold.

Læs mere om fremtidens vandforsyning 

Bo Lindhardt

44 20 80 00