Parat til regn

Det første af 40 delprojekter i Harrestrup Å-samarbejdet, som skal beskytte hovedstadsområdet mod oversvømmelser, står nu klar. Ti kommuner og fire forsyningsselskaber er gået sammen om klimasikring.

Familie går tur på Ballerup Bro

Regnvandssøen i Haraldsminde forsinker og renser regnvandet inden, det løber til Harrestrup Å.

Sommervejret i Danmark har de senere år budt på en lang række skybrud og store mængder regn. De ekstreme regnskyl sætter kloakker, afløb og vandløb under pres – ofte med oversvømmelse af kældre og veje og store omkostninger til følge. 

Et af de vandløb, der har problemer med at håndtere de ekstreme regnskyl, er Harrestrup Å-systemet. Å-systemet snor sig igennem flere hovedstadskommuner fra Albertslund og Ballerup i nord til København og Hvidovre i syd. Kommunerne er derfor gået sammen med deres forsyningsselskaber for at løse udfordringerne med oversvømmelser fra vandløbene.

Med de nye tiltag i området har vi fået mulighed for at styre regnvandet hen, hvor det gør mindst skade. 
Carsten Nystrup, adm. direktør i Novafos

Haraldsminde rummer en stor regnvandssø og et oversvømmelsesareal, og bag det konkrete projekt står Ballerup Kommune og vand- og spildevandsselskabet Novafos.

"Med de nye tiltag i området har vi fået mulighed for at styre regnvandet hen, hvor det gør mindst skade. Oversvømmelser fra Harrestrup Å er ikke noget, man har oplevet så meget her i Ballerup, men hvis vi ikke tilbageholder vandet her i den øvre del af Harrestrup Å-systemet, vil der ske oversvømmelser længere nede af åen. Haraldsminde-projektet er det første skridt mod at sikre den 20 kilometer lange å, og i løbet af de næste 20 år vil flere og flere delprojekter blive afsluttet på ét af Danmarks største klimatilpasningsprojekter," siger Carsten Nystrup, adm. direktør i Novafos

Regnvandssøen er bygget sådan op, at den forsinker og renser regnvandet inden udledning til Harrestrup Å, så man også opnår en bedre vandkvalitet. Der er tre scenarier for at forsinke vandet. Til daglig indeholder søen 8.000 kubikmeter vand, men søens udformning gør, at den kan klare en såkaldt 5-års hændelse og håndtere 28.000 kubikmeter regnvand. Når der sker skybrud, kan en sluse lukkes og oversvømmelsesarealet tages i brug. Derved kan i alt 58.000 kubikmeter regnvand tilbageholdes i området – op til en såkaldt 100-års hændelse.

Nyt rekreativt område giver større naturværdi

Ud over at løse en del af udfordringerne med stigende nedbørsmængder i Harrestrup Å-systemet, har Ballerup Kommune under opførelsen også forbedret et rekreativt område, som skaber endnu mere naturværdi i det populære grønne område i Haraldsminde.

Der er blandt andet blevet bygget to broer over regnvandssøen, og stierne i området er lagt om. Overskudsjorden fra gravearbejdet er genbrugt i hundefold og hestefold, og Dragebakken, som er en kælkebakke, er forbedret, så der kommer endnu mere kild i maven hos store og små, når vintervejret i Danmark ellers tillader det. Endelig er støjvolden gjort færdig, og der er skabt forbedret adgang til det grønne område ved Svanesøen.

"Haraldsminde er et yndet udflugtsmål for mange af vores borgere, og nu er området blevet endnu mere interessant – både for mennesker og dyr. Med tiden vil man kunne nærstudere fisk, vandinsekter og planter, og med broerne kan man komme helt tæt på. Projektet er en klar forbedring af natur- og dyrelivet i området, og så er adgangen til skøn natur samtidig blevet gjort endnu lettere", siger borgmester Jesper Würtzen (A).
Kommuner og forsyningsselskaber er sammen om klimasikring

Projektet i Haraldsminde er det første af en lang række delprojekter i Harrestrup Å-systemet, der skal sikre, at Harrestrup Å kan håndtere skybrudsvandet fra det 80 km2 store opland. Det er kommunerne Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Frederiksberg og København, der er gået sammen med forsyningsselskaberne HOFOR, Novafos, Frederiksberg Forsyning og Glostrup Forsyning om projekterne.

Harrestrup Å-systemet består af hovedvandløbet Harrestrup Å samt sidetilløbene Kagså, Sømose Å, Rogrøften, Bymoserenden og Grøndalsåen. Samarbejdet handler om i fællesskab at indrette Harrestrup Å og de grønne områder omkring åen, så regnvand ved skybrud kan håndteres sikkert på planlagte steder – i stedet for at oversvømme kældre og veje.

Parterne har i fællesskab besluttet at gennemføre Harrestrup Å-projektet der består af 40 delprojekter, der skal sikre, at Harrestrup Å kan håndtere skybrudsvandet fra byerne. Projektet beløber sig til 1,1 milliard kroner og skal anlægges hen over de næste 20 år.