Ingen PFAS i drikkevandet

Novafos’ analyser for PFAS viser, at alt drikkevand fra Novafos overholder myndighedernes krav. PFAS er en gruppe fluorstoffer, som har været brugt siden 1950’erne til bl.a. fødevareemballage, brandslukningsskum og imprægnering af tekstiler. Flere af disse stoffer er svære at nedbryde, og de er under mistanke for at skade vores helbred.

Vandprøve i flaske

1. juli 2020 blev stofferne forbudt i alt, der har kontakt med fødevarer. PFOS er et af stofferne i PFAS-gruppen. I 2021 opdagede man en forurening med PFOS i Korsør, og det satte gang i omfattende undersøgelser for at kortlægge omfanget af forurening med PFAS i Danmark. 

Novafos har undersøgt drikkevandet for PFAS

I Danmark er det et krav, at vandværkerne tester drikkevandet for 12 PFAS-stoffer, og i foråret 2022 blev grænseværdien for fire af stofferne sat kraftigt ned.

”Allerede i efteråret 2021 – altså inden skærpelsen af grænseværdien – valgte vi at analysere vores drikkevand for PFAS ud fra den lave grænseværdi, og vandet fra alle vores vandværker overholder myndighedernes krav. Herudover analyserer vi løbende grundvandet i vores indvindingsboringer,” siger Bo Lindhardt som er vicedirektør og vandchef i Novafos.

Hvert år offentliggør Novafos resultaterne af alle prøver på selskabets vandværker og ledningsnet. Resultaterne er et gennemsnit af prøverne fra sidste år. Du kan se resultaterne her.

Hvis du vil vide mere om PFAS

  • I Danmark tester vi for disse 12 PFAS-stoffer: PFBS (perfluorbutansulfonsyre), PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), PFOS (perfluoroctansulfonsyre), PFOSA (perfluoroctansulfonamid), 6:2 FTS (6:2 fluorotelomersulfonsyre), PFBA (perflu-orbutansyre), PFPeA (perfluorpentansyre), PFHxA (perfluorhexansyre), PFHpA (perfluorheptansyre), PFOA (perfluoroctansyre), PFNA (perfluornonansyre) og PFDA (perfluordecansyre).
  • Den 1. april 2022 blev kravet for PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS skærpet. Græn-seværdien for stofferne må til sammen maksimalt udgøre 2 ng/l. Du kan læse mere i drikkevandbekendtgørelsen. 

Bo Lindhardt

44 20 80 00