Fremtidssikker forsyning

De seneste år er der fundet miljøfremmede stoffer i grundvandet landet over. Alt drikkevand fra Novafos overholder Miljøstyrelsens krav, men enkelte stoffer ligger tæt på kravværdien, og Novafos forbereder derfor nye steder at bore efter rent grundvand.

Vandboring

Når indvindingsboringen er etableret, overdækkes den af en teknikkasse.

Prøveboring efter rent grundvand under Kildesvinget skal sikre, at forbrugerne i Ballerup også i fremtiden kan få rent drikkevand.

De seneste år er der gentagne gange fundet miljøfremmede stoffer såsom pesticider og PFAS’er i grundvandet landet over. Alt drikkevand fra Novafos overholder Miljøstyrelsens krav, men enkelte stoffer ligger tæt på kravværdien, og det er anledningen til, at Novafos forbereder nye steder at bore efter rent grundvand.

”Flere af de stoffer, vi finder spor af, er forbudte at anvende i dag. Det tager mellem 30 og 50 år at danne det grundvand, der bliver til drikkevand, og derfor kan vi ikke forudsige, hvad der kan dukke op i vores drikkevandsboringer i fremtiden. Ved at etablere nye boringer er vi forberedt på, at situationen kan forværres,” siger Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos. 

Ny vandindvinding skal være bæredygtig

Resultaterne fra selve prøveboringen og efterfølgende overvågning af grundvandsstanden skal bruges til at lave modelberegninger af grundvandet. Beregningerne bruges for at kunne fastlægge, om det er bæredygtigt for området at indvinde grundvandet. Grundvandet er en ressource, som vi deler med naturen, og derfor skal Novafos sikre, at der bliver ved med at være vand nok til søer og vådområder, samt til husstande, som har egen boring.

Når Novafos har alle forundersøgelser på plads og vurderer, at der er nok grundvand med en god vandkvalitet til, at der kan etableres en varig indvinding, skal Ballerup Kommune give en indvindingstilladelse, og først da kan Novafos begynde at indvinde grundvand til drikkevandsproduktion i området.

Prøveboringen udføres med en borerig. Når den nye boring er etableret og pumper grundvand om tidligst to år, vil forbipasserende ikke se andet end en teknikkasse.

Prøveboringen begynder i starten af maj og varer ca. en måned. Derefter skal der laves forsøg med at pumpe grundvand op for at undersøge, om og hvordan pumpningen påvirker grundvandsstanden i området. Arbejdet forventes afsluttet senest i august.