Drikkevandet er rent

Novafos har undersøgt drikkevandet for 81 nye stoffer på alle vores 17 vandværker. Ingen steder har vi kunnet måle stofferne. Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet fra Novafos. Novafos har undersøgt drikkevandet på samtlige af sine 17 vandværker for 87 miljøfremmede stoffer. Heraf er 81 af stofferne ikke analyseret for tidligere.

Iltningstrappe på vandværk

Stofferne, som Novafos har undersøgt for, er de samme, som Miljøstyrelsen har med i sin seneste massescreening af grundvandet i Danmark. Men hvor Miljøstyrelsen har undersøgt grundvandet, har Novafos undersøgt det vand, som selskabet sender fra vandværkerne ud til forbrugerne.

Miljøstyrelsen har i sin screening fundet tre nye nedbrydningsprodukter, LM5 og LM6, som stammer fra ukrudtsmidlet Terbuthylazin samt R471811, der er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chlorothalonil. Ingen af stofferne har Novafos kunnet måle. 

Novafos følger Miljøstyrelsen

Novafos har på eget initiativ valgt at gennemføre undersøgelsen, som ligger ud over de krav til analyser, der gælder for kommunale vandselskaber i Danmark.

”For at sikre en grundig overvågning af vandkvaliteten og kunne give vores forbrugere tryghed har vi valgt at screene vores drikkevand for den samme analysepakke, som Miljøstyrelsen årligt sammensætter. Vores seneste screening bygger dermed oven på tidligere års massescreeninger for miljøfremmede stoffer og bidrager til myndighedernes kortlægning af udbredelsen af miljøfremmede stoffer i vores drikkevand,” forklarer Bo Lindhardt, vicedirektør og vandchef i Novafos. 

Bo Lindhardt

44 20 80 00