Bedre vandmiljø i Farum Sø

Et pilotprojekt tilbyder husejere at få installeret skybrudsventiler på nedløbsrør helt gratis. Skybrudsventiler afskærer regnvandet fra at løbe til kloakken – gevinsten er færre overløb og flere badedage i Farum Sø.

Furesø

Behold regnvandet på din egen grund

I april sætter Furesø Kommune, Novafos og Klimalancen gang i et pilotprojekt, der skal give boligejere mulighed for at beholde så meget regnvand på egen grund som muligt i stedet for at lede det til kloakken. En skybrudsventil på nedløbsrøret kan aflaste kloakkerne, der ellers løber over, når det regner kraftigt. Løber kloakkerne over, kan spildevandet ende i kældre, i naturen og i Farum Sø.

”Den bedste løsning er at håndtere regnvandet lokalt, så der ikke kommer så meget vand ned i vores kloaksystem. En af mulighederne er skybrudsventiler, som fordeler regnen ud i ens have i stedet for at sende det til kloakken, når det regner rigtig meget,” siger borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen.

Kan regnvandet holdes på matriklerne, så det siver langsomt ned i jorden, minimeres både dyre skader, miljøbelastning og CO2-belastende anlægsarbejder på kloakkerne. 

Enkel installation med stor effekt

Klimalancen har tidligere – med stor succes – lavet et lignende projekt i Roskilde, og har stor erfaring med at have et tæt samarbejde med den enkelte borger. Skybrudsventilerne skal monteres i bunden af et nedløbsrør, og når stikledningen er fuld, vil den lukke til, og regnvandet vil herefter løbe ud på terræn og belaster ikke afløbssystemet.

”Novafos vil i dette pilotprojekt betale for installation af skybrudsventilerne og eje ventilerne efter aftale med grundejeren,” fortæller Pernille Sloth, kommunekoordinator i Novafos. 

Klimalancen kommer til dit kvarter fra april til september

Projektet vil blive gennemført med boliger i området nord for Farum Sø. Fra april til september 2023 afholdes der infomøder lokalt, og Klimalancen vil her fortælle mere om selve ventilerne og muligheden for at indgå i projektet. Hold øje med www.klimalancen.dk for datoer, og læs mere information om projektet.