Medarbejder graver

Søg om kloakstik

Her på siden kan du søge om kloakstik. Du kan også søge om at omlægge eller sløjfe et eksisterende kloakstik.

Skal du opføre et nyt hus eller andet nybyggeri på en grund, der ikke tidligere har været tilsluttet kloakforsyningen, skal du søge om kloakstik. Vi anbefaler, at du læser introduktionen, før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet. Der er hjælpetekster ved flere af felterne, når du holder musen over tekst eller felter.

Vær opmærksom på, at du skal vedhæfte en situationsplan eller tegning for at kunne gennemføre ansøgningen. Situationsplanen skal vise, hvor kloakstikket skal placeres samt bundkote (BK) på kloakledning ved skelgrænse.

Om processen

  • Når vi har modtaget din ansøgning, kontrollerer vi, om vi har alle nødvendige oplysninger fra dig og undersøger forholdene ud for ejendommen. Hvis vi mangler oplysninger, kontakter vi dig.
  • Når alle oplysninger er på plads, bestiller vi stikopgaven. I de fleste tilfælde er kloakstikket etableret senest 8 uger efter. 
  • Hvis der er komplicerede forhold (f.eks. en pumpeløsning eller tilslutningstilladelse til en erhvervsejendom) kan der gå væsentligt længere tid. Det afhænger af den konkrete sag.
  • Når kloakstikket er etableret, modtager du en opkrævning på tilslutningsbidraget.