Oversvømmet vej

Klar til skybrud

Ved skybrud kan der komme så meget regnvand på én gang, at kloakkerne ikke kan følge med. Regnvandet fylder kloakkerne op, og når der ikke længere er plads, presses regnvand blandet med spildevand op på veje og i kældre.

Du har selv ansvaret for at sikre dit hus og din kælder mod oversvømmelse. Hvis uheldet er ude, skal du derfor kontakte dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet afgør, om du kan få erstatning, f.eks. om du har mulighed for at få rengjort din kælder og erstattet de ting, der har taget skade.

Forholdsregler ved stormflod 

  • Undgå kontakt med vand både i kælderen og på vejen. Det kan være blandet med spildevand, som kan gøre dig alvorligt syg. 
  • Pas på løse kloakdæksler. Presset fra vandet i kloakkerne kan skubbe kloakdækslerne af. Hvis du opdager et kloakdæksel, der mangler, vil vi meget gerne have besked på 44 20 80 00.
  • Undgå at bade i hav og søer, da vandkvaliteten kan være forringet.
  • Der er flere ting, du kan gøre for at beskytte dit hus og din grund mod oversvømmelse. Vi giver nogle eksempler på illustrationen herunder. En autoriseret kloakmester kan rådgive dig om, hvordan lige netop dine problemer bedst kan løses.
Infografik: Viser hvordan du kan sikre dit hus under et skybrud

Du kan finde mere viden hos Bolius om, hvordan du forebygger oversvømmelser, og hvad du gør, hvis uheldet er ude.

Vi vil gerne registrere din oversvømmelse

Hvis du har haft oversvømmelse i dit hus eller din have, vil vi gerne vide besked. Dine observationer giver os nemlig vigtig viden om afløbssystemet, og vi bruger informationerne, når vi planlægger afløbssystemets fremtidige kapacitet. 

Vi får mange spørgsmål i forbindelse med stormflod. Forhåbentlig kan vores svar guide dig videre, så du kan få den nødvendige hjælp.

Kan Novafos tømme min kælder for vand?

Nej, har du fået vand i kælderen, skal du kontakte dit forsikringsselskab, som kan fortælle dig, hvad din forsikring dækker, og hvilken hjælp du er berettiget til. Som grundejer har du selv ansvaret for at sikre, at der ikke trænger vand ind i dit hus fra regn, afløb, hav eller overfladevand på terræn. 

Dækker Novafos de skader, der er sket i forbindelse med oversvømmelsen?

Nej, du skal kontakte dit forsikringsselskab for at høre, hvordan du er dækket.

Hvad gør Novafos for at forhindre, at jeg igen får oversvømmelse?

Som grundejer har du selv ansvaret for at sikre din ejendom og din grund mod oversvømmelse. Afløbssystemet forventes ikke at kunne håndtere vandstigningerne i forbindelse med en stormflod.


Jeg har etableret højvandslukke, men har alligevel fået vand i kælderen?

Du har selv ansvaret for, at dit højvandslukke virker. Et højvandslukke bør kontrolleres en gang årligt af en autoriseret kloakmester.

Hvad sker der med Novafos’ afløbssystem under en stormflod?

Ved kysterne langs Roskilde Fjord, Isefjord og Øresund har Novafos pumpestationer, som pumper spildevandet til vores renseanlæg. Hvis der er risiko for, at pumpestationerne bliver oversvømmet pga. forhøjet vandstand, lukker vi dem. Når vi ikke længere kan pumpe spildevandet videre, løber det tilbage og risikerer at stige op på terræn og i kældre. I de tilfælde giver vi de berørte husstande besked og opfordrer forbrugerne til i vidst muligt omfang ikke at bruge husets afløb.