Pige med vandkande i en have

Hold øje med dit vandforbrug

Vand er en begrænset ressource som vi skal passe på – for fællesskabet og for din egen økonomi.

Tjek og hold øje

  • De fleste kunder i Novafos har en fjernaflæst vandmåler, og med den kan du med appen Watts holde øje med om, du bruger mere eller mindre vand end forventet. På en traditionel vandmåler kan du manuelt følge dit vandforbrug ved at aflæse vandmåleren f.eks. en gang om ugen eller en gang om måneden. 
  • Du kan selv kontrollere om dine vandledninger og andre installationer er utætte. Luk alle vandhaner. Tjek om vandmåleren registrerer et forbrug. Registrerer vandmåleren et forbrug, løber vandet et sted, og du bør kontakte en VVS-installatør. Utætheder i vandledninger og installationer kan vise sig ved f.eks. konstant sus i vandrørene, grønne græspletter i tørkeperioder, optøede jordområder i frostperioder, usædvanlig vandstrøm i kloak og brønde, jordsætninger på grunden, i fortov eller vej.
  • Hvis du skal være væk fra dit hus i en længere periode, kan du overveje at lukke for hovedhanen. Hvis du lukker dit sommerhus for vinteren, er det en god ide at lukke for hovedhanen og huske at tømme rørinstallationerne for at undgå frostsprængninger.

Dyre dråber

Se hvor meget vand, du risikerer at spilde, hvis din vandhane drypper, eller dine installationer er utætte.  

Vandspild fra et toilet
Toilet der løber, så det er svært at se100 m3 per år
Toilet der løber, så det kan ses200 m3 per år
Toilet der løber, så der er uro på overfladen400 m3 per år

 

Vandspild fra en vandhane
Vandhane der drypper langsomt 7 m3 per år
Vandhane der drypper hurtigt30 m3 per år
Vandhane der løber konstant100 m3 per år

Spareråd

Når du sparer på vandet, gavner du både miljøet og din egen økonomi. Dine brusebade er en af de største vandslugere i husholdningen, så det er oplagt at rette fokus mod badeværelset, hvis du vil spare. 

En vandbegrænser eller perlator til vandhanen, en sparebruser eller et nyt toilet er eksempler på enkle installationer, som kan hjælpe dig med at spare på vandet. Ændrede vaner kan også være med til at nedbringe dit vandforbrug med mange liter om året. 

Få spareråd hos Energistyrelsen

Læs om gode vandvaner på vandetsvej.dk

Hvor meget vand bruger du?
  • En enlig bruger i gennemsnit 50 kubikmeter vand om året. Det svarer til ca. 137 liter i døgnet.
  • En familie med to voksne og tre børn bruger i gennemsnit 170 kubikmeter vand om året. Det svarer til ca. 466 liter i døgnet.