Iltningstrappe

Trappemodel

Erhvervskunder kan få reduceret deres vandafledningsbidrag, hvis årsforbruget af vand er højere end 500 kubikmeter. Læs om ordningen her på siden.

Det er Energistyrelsen, der administrerer trappemodellen og tilmeldingen. Hvis du har spørgsmål til ordningen, beder vi dig derfor om at kontakte Energistyrelsen.

Hvem kan tilmelde sig trappemodellen?

Ordningen gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår.  For at få gavn af ordningen skal ejendommen – eller den del af ejendommen der bruges til erhverv – have et årsforbrug af vand, der er højere end 500 kubikmeter.

Hvad går trappemodellen ud?

Trappemodellen giver erhvervsejendomme mulighed for at betale den variable del af deres vandafledningsbidrag efter differentierede takster efter vandforbrugets størrelse. 

Sådan tilmelder man sig

Tilmeldingen foregår online hos Energistyrelsen. Tilmeldingsfristen er den 15. september med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Din virksomheds vandforbrug

Har du brug for oplysninger om din ejendoms vandforbrug, kan du logge på vores selvbetjening. Klik her